Politiet har i helgen fått flere meldinger om burning rundt omkring på Rom. Dette vil etaten ta tak i.

Biler i høy fart som skrenser, såkalt burning, er et problem man har å stri med flere steder. I helgen har flere naboer reagert på Rom.

– Dette skjer både på E 39 og andre steder på Rom, og dette liker vi ikke. Får vi tatt de som gjør dette, vil det kunne føre til beslag av førerkort. Jeg håper at de som leser dette og føler seg truffet, vil endre adferd. De som kjører på denne måten utsetter både seg selv og andre trafikanter for fare, sier lensmann Anne Margrethe Ruud.