Fortsatt ingen mistenkte etter bombetrusler

En bombegruppe fra Oslo gjennomsøkte skolebygningene ved Eilert Sundt videregående skole, både i Farsund og Lyngdal, etter at det ble rettet bombetrusler mot skolen 16. november. Foto: Olav Hoel