Aksjeflertall for fusjon mellom energikonserner

foto