Ser mange positive tegn før jordbruksoppgjøret

foto
Leder av Lista og Lyngdal bondelag, Jan Petter Gjertsen, ser mange positive tegn foran årets jordbruksoppgjør. Foto: Tom Arild Støle