Forventer økning i antall søknader om sosialhjelp

foto