Undersøkelse: 8 av 10 ungdommer med sammensatte behov lite tilfreds med livet

foto