– Bevaring er i dette tilfellet ikke formålet med kjøpet