– Oppleves som farlig

  • Eldrerådet i Farsund mener det oppleves farlig å ferdes i dette området i Brogaten. Nå ber de kommunen sørge for bedre merking og skilting. FOTO: Svein Morten Havaas