– Vi anser deres fareanalyse som ufullstendig

foto