Karbonlagre i havet trues - Lister-kommune med i forskningsprosjekt

foto