Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent