– En kan ikke gå inn for å spare penger på beredskap

foto