Riksadvokaten mener Viggo Kristiansen må frifinnes for drapene i Baneheia

foto