Olje- og energidepartementet får nytt navn. Fra 1. januar 2024 skal det hete Energidepartementet.

Det ble bestemt i statsråd mandag. Departementet vil ha de samme ansvarsområdene som i dag, presiserer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– En stadig større del av vår energi kommer fra nye energikilder som vind, sol, vann og andre energiformer. Vi står midt oppe i den grønne omstillingen, og utviklingen med mer fornybar energi vil fortsette i tiden framover. Det tilsier at navnet på departementet som har energipolitikken, ikke bør fremheve noen energikilder særskilt, sier Støre i en pressemelding.

Fra samme dato vil Terje Aasland (Ap) bytte tittel fra olje- og energiminister til energiminister.

Frp reagerer på navnebyttet

Aasland påpeker at Norge vil trenge mange ulike energiformer fremover, både fornybare og fossile.

– Det er ikke lengre ulike sektorer, men en samlet energisektor. Navnet Energidepartementet beskriver derfor godt oppgavene og ansvaret som ligger til dette departementet, sier han i en pressemelding.

Frp reagerer på navnebyttet og mener det er uheldig at «olje» nå skal fjernes.

– Norge som en olje- og gassnasjon bør også vise det i navnet i et så viktig departement for landet. Olje og gass kommer til å være en avgjørende faktor for å klare en god omstilling til nye og renere teknologier, sier energipolitisk talsperson Terje Halleland.

Blir den siste olje- og energiministeren

Olje- og energidepartementet ble skilt ut fra det daværende Industridepartementet og opprettet som eget departement i 1978.

Fra 1993 til 1997 lå departementets ansvarsområde under Nærings- og energidepartementet, før det igjen ble skilt ut som et eget departement og gikk tilbake til å hete Olje- og energidepartementet i 1997. Terje Aasland blir landets siste olje- og energiminister.

NTB