Krevende økonomisk situasjon

Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk og økonomisjef Elin Rugland Falkum før de presenterte tallene for ordfører Jan Kristensen og formannskapet. Foto: Torrey Enoksen