Går foran i bruk av massivtre

– Det nye bygget ved Farsund barneskole er et formålsbygg med lavt klimafotavtykk, sier byggeleder og prosjektleder Ole Andre Tollisen (t.h.). Her med Jan Richard Johannesen fra entreprenør Listabygg AS og rektor Ellen Aunevik. Foto: Cecilie Nilsen