Lokale rørleggere kjøpt opp

Rørleggeren Lyngdal AS (bildet) og Oscar Nygaard AS i Farsund er kjøpt opp av Modalsli Rør AS. Foto: Thomas Grønvold