Frykter reversering av domstolsreformen

1. desember i fjor vedtok Stortinget å slå sammen Arendal tingrett, Kristiansand tingrett og Lister tingrett til én domstol, Agder tingrett, med virkning fra 26. april i år. Foto: Alexandra Indseth Langegard