Håper på desentralisert utdanning etter Lister-modell

foto