Fristen for å levere innspill til Handlingsprogram for fylkesveg er 20. mai. Fristen for å levere innspill til Handlingsprogram for fylkesveg er 20. mai. Foto: Svein Morten Havaas

Informerer om veiprogram

Fylkestinget utsatte arbeidet med Handlingsprogram for fylkesvei på grunn av koronapandemien.

Som følger av koronapandemien vedtok fylkestinget å utsette arbeidet med Handlingsprogram for fylkesveg ett år. Bakgrunnen ved dette grepet var å kunne utarbeide en tiltakspakke for å støtte opp om entreprenør- og konsulentbransjen i en krevende tid.

– Konsekvensen av vedtaket er at midler som ikke allerede er bundet opp til tiltak i budsjett for 2020 fristilles, og ses i sammenheng med ekstrabevilgningen som er gjort til en tiltakspakke. Målet er at fylkeskommunen i så stor grad som mulig skal kunne bidra til å bedre vilkårene for entreprenør- og konsulentbransjen, samtidig som det blir gjennomført gode og viktige tiltak på fylkesvegnettet, skriver rådgiver innen strategi og mobilitet, Lasse Moen Sørensen, i Agder fylkeskommune til Kvinesdal kommune.

2022

Fristen for å levere innspill til Handlingsprogram for fylkesveg er 20.mai 2020. På bakgrunn av at ferdigstillelse av arbeidet er satt på vent ett år er det likevel fullt mulig å be om en ytterligere utsettelse ved behov.

Det er opplyst at fylkeskommunen vil utarbeide en handlingsplan for veginvesteringer for 2021.

– Denne ettårige handlingsplanen ses i sammenheng med tiltakspakken, og det er derfor ikke mulig å komme med eksterne innspill til denne. All aktivitet vil i denne perioden være rettet mot prosjekter som har vært høyt prioritert i planene for Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, og som treffer kriteriene som er vedtatt for tiltakspakken, opplyser Sørensen.

Alle innspill som mottas vil derfor bli sett som innspill til Handlingsprogram for fylkesveg, som nå vil bli vedtatt i 2021 og da blir gjeldende fra 2022.