Årets tema er «noe å glede seg over». Markeringen av dagen holdes på Kvinesdalhallen, opplyser Kvinesdal kommune på sin hjemmeside. Der blir det åpning ved ordfører Per Sverre Kvinlaug, diktlesing av Elise Kristine Teie-Høyland og foredrag ved Adil Khan.

Sistnevntes foredrag handler om motgang, tilhørighet, mestring, selvverd, mot og kjærlighet. Han forteller hvor viktig tilhørighet og sårbarhet er for den psykiske helse.

Videre blir det også foredrag ved Tonna Brix, hvor Kenneth Holt og Hakan Pandul deler sine egne erfaringer for å bryte tabuet rundt å være offer for vold/psykisk vold i nære relasjoner.