Leserinnlegg

Eller skulle Kari Henriksen være så underfundig at hun tar en slå på skåka og mene merra? Hun skriver om regelverk for tildeling av statsstøtte til livssynssamfunn som ekskluderer eller diskriminerer mennesker basert på forskjeller mennesker imellom.

NRK og Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen oiet seg nettopp over en kristen sekt som fikk 14 millioner kroner i statsstøtte i fjor. Det er nok saken Henriksen følger opp. Men de som vil vite vet at vi har en ekspanderende religion som fikk 187 millioner i statsstøtte i fjor - med et kvinnesyn og vantrosyn som får Jehovas vitner til å fremstå som humane.

Så jeg holder meg til elefanten.

Mine barnebarn skal vite jeg sa ifra.

Edvin Vik