Gir sin tilslutning til fortetting av hytteområdet

foto