Sa ja til dobbelt så mange flyktninger som Lyngdal