Vil ha statlig sikring av friluftsområde på Kvavik

foto