Bruker Agder Energi-utbytte til å dekke budsjettet