Opprettholder rivingstillatelse av Storgaten 19

foto