Forsvaret leter etter personer som er nektet tjeneste på feil grunnlag

foto