Leserinnlegg

Edvin Vik liker ikke «raljering», og de fleste vil jo helst ha enetale uten irriterende kritikk ;-) .

Det blir lite nytt med alle Viks gjentagende innlegg, og jeg blir lite imponert over forsøk på å gi seg ut for intellektuell islamkjenner. Sikkert fin næring for tilhengerbaser, men ikke med på å drive verden fremover og senke temperaturen i disse sinne- og polariseringstider. Innsyn og vidsyn burde være mer interessant enn trangsyn og tunnelsyn brukt i religiøse, politiske eller andre settinger.

For å kalle noe opplysning må det være balansert, lik en rettsstats juridiske system, og intet er kun svart eller hvitt. Viks «folkeopplysning» vrir noe mest mulig negativt og annet mest mulig positivt, og det kalles propagandering og ensretting (og er i tillegg både ukorrekt og unyansert).

Det finnes nok ikke noen opphavsrett til hellige skrifter, de er alle skrevet av mennesker og gått på kryss og tvers og er adoptert, endret og tilpasset. Både jøder, kristne og muslimer har hatt mye interessant samkvem opp gjennom, men dette vil ikke Vik informere om. Og hva oppstod religionene fra? Her har det nok vært mye copy paste i historien der både bibel og koran med tekster og personer er blitt brukt opportunt til både det ene og det andre helt siden starten, og med tanke på alle sekter, guruer, vismenn, profeter osv. som hele tiden har kommet og gått (i 2019 likeså) og rekruttert ukritiske tilhengere; hvor mange av tidligere skrifter har ikke da oppstått likedan?

Vi kan ta Hitlers «Mein Kampf» ideologi og spinne litt som Vik, der tyskere var forpliktet til lydig å forholde seg til manifestet. Tyskere skulle være seige som lær og harde som Krupp-stål og uten nåde og sentimentalitet utrydde alle tanker, meninger, tro, kultur og kunst som ikke passet og gjøre rom for den ariske rase ved å tilintetgjøre alle andre undermennesker. Dette ble gjort for bare få årtier siden, og når en utviklet kulturnasjon og sivilisasjon med Schiller og Goethe kan sette i gang slikt, så kan alle utføre det samme uansett religiøs/ idelogisk tilhørighet. Galskapen kjenner ingen grenser i en massepsykose under rette forhold (les «Fluenes herre»).

Det er ikke en persons etnisitet, språk, kultur, religion, politisk tilhørighet som bestemmer hva du blir uansett skrifter man lever opp med, men personlighet og påvirkning fra miljø og oppvekst. Der må vi bare akseptere homo sapiens som art, med samme genetiske kode i dag som ved tilblivelsen, men med endrede forhold i takt med skiftende tider og utvikling og ikke minst artsvarianter.

På ett punkt er jeg og Vik enige, at de fleste muslimer er kunnskapsløse om islam, som kristne om kristendommen, og et lysende lokalt eksempel på dette var den famøse saken mellom bedehusfolket og sogneprest Foss Sjåstad. De var kun interessert i det de ville tro og høre basert på indoktrinerte bruddstykker fra barndom, og da blir det kun museumsritualer som fortsetter. Amen!

Men for å forstå hvorfor det har utviklet seg til en militant og uforsonlig tone mellom kristen og muslimsk verden må man se på de historiske politiske aspekt og spesielt tiden fra 1800-tallet til i dag. Frykt, uvitenhet og underkastelse (som finnes i alle leire) forsvinner kun med kunnskap og atter kunnskap, og grunnen til at vi har kommet dit vi er i dag er mer på tross av enn på grunn av fundamentalistisk makt og motstand mot endringer.

Problemet er også at verden styres for mye av de som hausser opp i stedet for de som roer ned.

Problemet er også at verden styres for mye av de som hausser opp i stedet for de som roer ned, og det verste er at det i dagens mediesamfunn kun trengs én person for å skape den totale polariserte kakofoni lik mesterkverulanten Provocalorius Psychopatus i Asterix’ «Brann i rosenes leir». Når jeg ser hvor lite vi har tatt til oss på flere tusen år og stadig gjentar samme idioti, så er jeg ingen optimist. Vik kaster bare bensin på bålet og burde heller advare barnebarna mot frykt, ignoranse, underkastelse og blind hengivenhet til uansett hva det måtte være.

Larry Skaar,

på ferie 31/7