Ønsker internasjonalt luftfartssenter på Lista

  • Arne Mikalsen mener det er fullt mulig å få i gang rutetrafikk fra Lista dersom en også klarer å få helikoptertrafikken til Ekofisk og Valhall. FOTO: Torrey Enoksen