Innspill til kommunestyresal

  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har sendt inn et innspill vedrørende oppgradering av kommunestyresalen. FOTO: Malene Sørensen Lundberg