– Vi klarer ikke å redusere et så stort beløp som vi må på budsjettet på så kort tid. Derfor må vi bruke oppsparte midler, sier kommunedirektør Kjell Olav Hæåk i Lyngdal kommune. – Vi klarer ikke å redusere et så stort beløp som vi må på budsjettet på så kort tid. Derfor må vi bruke oppsparte midler, sier kommunedirektør Kjell Olav Hæåk i Lyngdal kommune. Foto: Tom Arild Støle

Vil bruke 23 millioner av fondsmidlene