Delt kommunestyre for å reversere domstolsreform

foto