Ønsker nytt tilholdssted dersom Kjørestad selges

foto