– Dette er lite gjennomtenkt

Hasselbønder synes forslaget om tilrettelegging for syklende på begge veiskuldrene - og dermed smalere kjørebane - er veldig lite gjennomtenkt. Fra venstre Henning Kolnes, Geir Arild Nilsen og Arne Kolnes. I traktoren sitter Per Eirik Jensen. Foto: Bjørn Hoel