Maria Abrahamsen Østhassel har startet opp Hjerte for hjernen AS. Maria Abrahamsen Østhassel har startet opp Hjerte for hjernen AS. Foto: Cecilie Nilsen

Nyetableringer i februar