Jan-Eric Hole har etablert Lister Osteopati AS. Jan-Eric Hole har etablert Lister Osteopati AS. Foto: Olav Hoel

Nyetableringer i mars