– Alle må tørre å søke, sier farsundsordfører og leder av Lister-samarbeidet, Arnt Abrahamsen om statlige koronamidler som nå er utlyst. Han tar samtidig selvkritikk på kunngjøringen av midlene som ble fordelt av Farsund formannskap i forrige møte. – Alle må tørre å søke, sier farsundsordfører og leder av Lister-samarbeidet, Arnt Abrahamsen om statlige koronamidler som nå er utlyst. Han tar samtidig selvkritikk på kunngjøringen av midlene som ble fordelt av Farsund formannskap i forrige møte. Foto: Mona Wikøren

Oppfordrer bedrifter til å søke på koronamidler