Isbanen i Rådhusparken forblir åpen. Isbanen i Rådhusparken forblir åpen. Foto: Tom Arild Støle

Holdes åpen tross bekymringsmeldinger