– Elevene skal lyttes til

– Vi må hente inn synspunkter fra alle slik at vi kan komme fram til gode omforente løsninger, sier fylkesdirektør for utdanning, Arly Hauge. Foto: Tom Arild Støle