Stian Vere i Swipload ønsker å legge til rette for at transportører og bedrifter som behøver transport får mulighet til å publisere godsoppdrag i en felles digital plattform. Stian Vere i Swipload ønsker å legge til rette for at transportører og bedrifter som behøver transport får mulighet til å publisere godsoppdrag i en felles digital plattform. Foto: Olav Hoel

Ønsker å forenkle transport-bransjen