Ingen plan om å rekruttere flere til barnehagene

foto