70-tallshuset til familien Tjåland på Jåsund i Lyngdal med ny, moderne fasade. Foto: Privat

70-tallshus i ny drakt

Hvordan kan et typisk hus fra 70-tallet oppgraderes til et mer moderne utseende?