foto
70-tallshuset til familien Tjåland på Jåsund i Lyngdal med ny, moderne fasade. Foto: Privat

70-tallshus i ny drakt