Inger Anne og John Gilbertson har to innspill til trafikksikkerhetstiltak ved Kjermyra. De ønsker blant annet fartshumper og lavere fartsgrense. Inger Anne og John Gilbertson har to innspill til trafikksikkerhetstiltak ved Kjermyra. De ønsker blant annet fartshumper og lavere fartsgrense. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Ønsker trafikksikkerhetstiltak