Miljøfeiring med internasjonalt finbesøk

Besøket og elevenes miljøengasjement ble feiret med flotte kaker. Foto: Cecilie Nilsen