Utbedrer lokalvei for E39-prosjektet

Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin søker Lyngdal kommune om å oppgradere Vatlandsveien, som vil fungere som anleggsvei under utbyggingen av ny E39. Foto: Torrey Enoksen