Direktoratet avgjør omdisponering av areal

Utvalg for miljø-, plan og teknisk har gitt tillatelse til å omdisponere et halvannet mål stort område på Bringsjordneset i Lyngdal. Statsforvalteren har anket og sendt saken til Landbruksdirektoratet. Foto: Torrey Enoksen