Høyre krever økt strømstøtte – sier ja til hasteinnkalling av Stortinget

foto