– Viktig å skape glede i en tid som kan være vanskelig