Torsdag er maksprisen på strøm lik i hele Norge. Mellom klokken 8 og 9 på morgenen vil strømprisen i hele landet ligge på 1,5 kroner per kilowattime (kWh).

, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 2,09 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen torsdag blir mellom klokken 5 og 6 på natten i Nord-Norge, da på 68,8 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 90,4 øre og Midt-Norge 75,01 øre.

Tirsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,72 kroner per kWh og 84,6 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 6,17 kroner per kWh og 99,7 øre per kWh.

Strømstøtten dekker 90 prosent av prisen over 70 øre, time for time.

NTB

Åse Astri Bakka

Strandgaten er stengt - ikke lov å kjøre opp Storgaten

Foto: Skjermdump, Farsund kommune.

Strandgaten i Farsund sentrum er stengt på grunn av arbeidene med den store steinmuren langs Pengeveien, nedenfor biblioteket.

I den forbindelse minner Farsund kommune om at innkjøring forbudt-skiltingen i Storgaten fortsatt gjelder. Det er ikke lov å kjøre opp denne veien, den er enveiskjørt i andre retning.

Det kan kanskje friste med en kjapp kjøretur opp denne veien dersom du kommer fra den siden av byen og synes det langt å kjøre helt rundt - men det kan koste deg dyrt.

- Brudd på innkjøring kan bøtelegges av Politiet etter gjeldende sats på 8.200 kroner, informerer kommunen om på egen hjemmeside.

- Vi beklager ulempen ved at Strandgaten er stengt for gjennomkjøring i forbindelse med utbedring av Pengeveien. Det er foreløpig ikke klart når Strandgaten åpnes for gjennomkjøring, heter det videre fra kommunen.

Siste innlegg

Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!

Send inn
NTB

Enighet om pensjonsavtale: Pensjonsavtalen økes

Regjeringspartiene Ap og Sp er enige med fem andre stortingspartier om et nytt pensjonsforlik.

– Dette er en historisk avtale hvor vi vil bruke drøyt 30 milliarder kroner årlig på å sikre bedre pensjoner til uføre og minstepensjonister, sier Tuva Moflag (Ap), som har vært saksordfører for saken i Stortinget.

Høyre, SV, Venstre, KrF og MDG stiller seg bak avtalen, der regjeringen får gjennomslag for at pensjonsalderen skal økes gradvis fra og med 1964-kullet.

– Gjennom en økning av pensjonsalderen i tråd med økningen i levealder sikrer vi velferdsstatens bærekraft, sier Tor Inge Eidesen, medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité for Senterpartiet.

Det skal også etableres en «sliterordning» i folketrygden, som innføres samtidig med de andre endringene i pensjonssystemet. Regjeringen ønsket opprinnelig å sette ned et utvalg for å se mer på dette.

I tillegg skal det gjøres et arbeid sammen med partene i arbeidslivet for å sikre at folk får tilrettelegging, hjelpemidler og andre tiltak som gjør det mulig å stå i verdiskapende arbeid så lenge som mulig.

SV var ikke med forrige gang det ble laget et pensjonsforlik, men denne gangen har de valgt å slutte seg til.

– Det er elementer i denne avtalen som vi er imot, som økte aldersgrenser for pensjon. Men vi får for eksempel til at aldersgrenser skal vurderes på nytt om ti år. Da får vi en mulighet til omkamp dersom vi får samlet støtte til at det å heve gulvet for pensjonsalder er en dårlig idé, slik vi i SV mener, sier Freddy André Øvstegård i en pressemelding.

Frp trakk seg fra forhandlingene tidligere i uka, og heller ikke Rødt slutter opp om forliket.

NTB

Død person funnet i Lillesand

Politiet har funnet en død person på Prestholt nord for Lillesand sentrum. Personen ble funnet i området hvor en savnet mann sist ble sett i desember.

Personen ble funnet ute i terrenget torsdag ettermiddag, opplyser politiet i en pressemelding.

– Personen er ikke identifisert, og foreløpig kan vi ikke si noe om kjønn eller alder. Det er også for tidlig å si noe om dødsårsak. Funnet er gjort i nærheten av stedet der en savnet mann sist ble sett i desember i fjor, sier politiadvokat Kine Wesseltoft i Agder politidistrikt.

Bakgrunnen for funnet var at turgåere i nærheten fant en mobiltelefon som tilhører den savnede mannen. Turgåerne meldte fra om funnet, og politiet sendte ut en hundepatrulje som etter kort tid fant den døde personen ute i terrenget.

– Det er for tidlig å si om det er den savnede som er funnet, men siden funnet ble gjort i nærheten av der savnede forsvant, var det naturlig å varsle de pårørende til den savnede. Det er nå gjort, sier Wesseltoft.

Politiet har sperret av området rundt funnstedet, og kriminalteknikere vil arbeide på stedet utover kvelden.

NTB

Kongehuset: Det tas sikte på at kongen kan reise hjem om noen dager

Kongens livlege opplyser at kong Harald er i bedring, og at han fortsatt er under behandling på sykehuset i Malaysia.

Kongehuset opplyser videre at kong Harald vil være på sykehuset i et par dager til, og at han er godt ivaretatt.

– Det tas sikte på at kongen kan reise hjem med fly om noen dager. Regjeringen legger til rette for transporten, og Forsvaret står for den praktiske tilretteleggingen av hjemreisen, skriver Kongehuset i en pressemelding.

Kongehuset opplyser at det er Forsvaret som skal stå for den praktiske tilretteleggingen av kongens hjemreise.

Kong Harald og dronning Sonja er for tiden på privat ferie på Langkawi, som er en øygruppe i Andamanhavet, rundt 30 kilometer utenfor det malaysiske fastlandet.

Det var tirsdag ettermiddag at Slottet sendte ut en pressemelding om at kongen var innlagt på sykehus i Malaysia. Årsaken er en infeksjon, ifølge Kongehuset.

Kongens livlege er på plass på feriestedet Langkawi i Malaysia, der sykehuset ligger. En rådgiver fra Den norske ambassaden i Kuala Lumpur har også reist dit.

– Det er godt å høre at kongen vår er i bedring, og jeg er glad for at han kan reise hjem om noen dager, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Tidligere i vinter var kong Harald sykmeldt i en periode med en luftveisinfeksjon. Det siste året har også bydd på noen sykdomsperioder for kongen, og han har vært sykmeldt med infeksjoner og koronasykdom. I fjor sommer var han innlagt på Rikshospitalet i én uke.

I kongens fravær er det kronprins Haakon som er regent i Norge. Han ankom sammen med kronprinsessen Finse på Hardangervidda onsdag. Der følger de en stor Røde Kors-øvelse.

Fredag leder kronprinsen statsråd på slottet.

Svein Morten Havaas

Stor interesse for E39-konferanse

Leder i Lister Næringsforening, Hans Fr. Grøvan, gleder seg over god påmelding til E39-konferansen. Foto: Torrey Enoksen

Det har vært stor interesse for å delta på E-39 konferansen 14. mars på Utsikten hotell Kvinesdal.

- I dag har vi passert 100 påmeldte! Det viser interessen for et arrangement som kan bidra med viktig informasjon om status og det videre arbeidet med ny firefelts E-39, uttaler Hans Fr. Grøvan, daglig leder i Lister Næringsforening i en utsendt pressemelding.

Arrangementet arrangeres i et samarbeid med Næringsforeningene i Stavanger, Kr.sand og Lister, NHO Rogaland, NHO Agder, LO Agder og LO Rogaland.

Om kort tid legger regjeringen fram forslag til ny Nasjonal Transportplan for neste 12 års periode. Det er knyttet store forventninger til hvordan regjeringen vil prioritere midlene mellom de ulike transportmidlene og hvordan veisatsingen blir de neste årene.

- Når E39 Kristiansand – Stavanger har vært prioritert som firefelts stamveg fram til nå har det blant annet dessverre sammenheng med det høye antall drepte og hardt skadde – mer enn 70 i løpet av siste 10 års periode. Men strekningen har også en god netto samfunnsøkonomisk gevinst. En halvering av reisetid fra 3 til 1,5 timer mellom Kr.sand og Stavanger gjør at utbyggingsprosjektet representerer en reisetidsrevolusjon, uttaler Grøvan.

På konferansen deltar blant annet statssekretær Cecilie Kroglund, SD, adm.dir Nye Veier, Anette Aanensen og leder for Transportkomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjeldsvik. Også spørsmål som trafikksikkerhet, Nye Veiers rolle som utbyggingsselskap, hvordan landbruksjord kan gjenvinnes ved stamvegutbygging i tillegg til hvordan man kan tilrettelegge for mer grønn transport for tungbilaktørene skal belyses på konferansen.

- Vi har noen få ledige plasser igjen – så de som ønsker å delta må være raske med å melde seg på, opplyser Hans Fr. Grøvan.

NTB

Nye råd for kunstig intelligens i skolen

Kunstig intelligens setter hele utdanningssystemet under press, mener Utdanningsdirektoratet, som har laget nye råd for å beskytte elevene.

– Det er vanskelig å gi råd som fullt ut svarer ut behovet for å forstå og håndtere KI. Til det går utviklingen for raskt, og forskningen henger etter. Vi velger likevel å si det vi kan si nå, og oppdatere etter hvert som vi kan si mer, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet.

Han sier kunstig intelligens legger et press på skolen og at elever må beskyttes og veiledes i hvordan de skal forholde seg til dette.

En liste på ni nye råd skal gi veiledning for hvordan en skal bruke, informere og være kritisk til KI. Det blir også gitt råd om at man skal ta hensyn til elevenes alder og modenhet

– KI er allerede en viktig del av den verden og fremtiden elevene møter. Da er det avgjørende at vi klarer å finne metoder i skolen som sikrer at elevene får vist kompetansen sin på en rettferdig og relevant måte, sier Rosenkvist.

Lars Erik Larsen

Har valgt ny leder

På årsmøtet til Lyngdal Venstre ble det i år valgt ny leder. Cecilie Christine Hunt overtok vervet etter Susanne Vatland, som nå er ute av styret i partiet. Det samme er Torunn Tjomsland. Steinar Litland overtar hennes plass i styret.

Det nye styret består av Cecilie Christine Hunt, Merete Hartmann Nilsen (nestleder) Steinar Bjørnstøl, Steinar Litland og Arne Lervik.

- Lyngdal Venstre er takknemlig for all støtte fra medlemmene, og vi skal gjøre vårt beste for å jobbe for de aller beste løsningene for innbyggerne i Lyngdal fremover, skriver Arne Lervik i en epost til Lister24.

Marlene Nilsen

Varsler periodevis stenging av Vintlandsveien i Lyngdal

Kartutsnittet viser stedet hvor Vintlandsveien i perioder vil bli stengt. Foto: Skjermdump fra Lyngdal kommune sin hjemmeside, som har hentet det fra hjemmesiden til Implenia Stangeland

- Fra midten av mars til og med juni planlegges det til sammen seks stenginger av Vintlandsveien i Lyngdal i forbindelse med støp av Hårikstad bru på ny E39, varsler Lyngdal kommune på sin hjemmeside.

Veien vil da være da være stengt inntil 18 timer hver gang det skal foregå brostøp over veien. Datoer og klokkeslett for dette blir lagt ut på nettsiden for E39-anlegget gjennom Lyngdal.

– Disse stengingene er et lovpålagt sikkerhetstiltak, opplyser samfunnskontakt for entrepenøren Implenia Stangeland, Rita Tvede Bartolomei til kommunen.

Lyngdal kommune informerer om at i tillegg til disse seks lengre periodene med stengt vei, vil Vintlandsveien også måtte stenges i kortere tidsrom i forbindelse med material-løfting. Men da kun inntil et kvarters varighet av gangen. Dette skjer på ulike tidspunkter mellom februar og juni 2024.

Åse Astri Bakka

Equinor-sjefen om helikopterulykken: – Den omkomne var sykepleier på jobb for å ivareta andre

En kvinne i 60-årene døde i helikopterulykken utenfor Sotra onsdag kveld. Hun var sykepleier og ansatt i Equinor, opplyser konsernsjefen i selskapet.

– Vi har nå fått bekreftet at den omkomne er en av våre egne kolleger, ansatt hos Equinor. Den omkomne var sykepleier på jobb for å ivareta andre. Vi har mistet en kjær kollega og dyktig medarbeider, sier Equinor-sjef Anders Opedal til NTB.

Fem andre personer var involvert i ulykken, og de var alle ansatt i Bristow. Alle sammen var på oppdrag på Equinor og deltok i en sikkerhetsøvelse på sokkelen nær Oseberg-feltet.

– Vår oppgave nå er å bidra til å ta vare på de involverte og pårørende. På vegne av alle i Equinor vil jeg rette en stor takk til Hovedreningssentralen, Haukeland sjukehus og alle involverte i redningsaksjonen og det arbeidet som nå pågår, sier Opedal.

Bristow-direktør Heidi Wulff Heimark er også preget av ulykken.

– Sorgen preger oss alle. Fem av våre ansatte var involvert i hendelsen, og de ivaretas nå på Haukeland sykehus. Én person er kritisk skadd, én er alvorlig skadd og tre er lettere skadd, sier hun til NTB.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Offshoreselskaper stanser helikopterflyginger

Equinor stanser alle helikopterflyginger fram til klokka 18 torsdag. Også andre selskaper innstiller sin helikoptertrafikk.

– Det vil bli et opphold i flyginger fram til klokken 18 i dag 29.02. Reisende trenger ikke møte på helikopterterminalen før ny info er gitt, skriver Equinor på heliport.no.

Også ConocoPhillips Norge stanser alle flyginger, i deres tilfelle oppgis det at det gjelder «inntil videre». Aker BP skriver også i en pressemelding at de stanser all helikoptertrafikk «inntil videre».

Onsdag kveld havarerte et Sikorsky S-92-helikopter utenfor Sotra. En kvinne i 60-årene omkom, og fem andre personer ble skadd.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Statkraft har inngått treårig kraftavtale med Alcoa Mosjøen

Statkraft har signert en treårig kraftavtale med leveranser til Alcoas aluminiumsverk i Mosjøen.

Kontrakten løper fra 1. mars og omfatter et årlig volum på 263 gigawattimer (GWh).

Avtalen kan inngås takket være en skatteendring som trådte i kraft fra nyttår. Den innebærer at kraftprodusenter kan selge kraft på kortere kontrakter til kraftforedlende industri, samtidig som grunnrenteskatten baseres på inngått kontraktpris, ikke spotpris.

Før måtte slike avtaler være på minst sju år.

Alcoa Mosjøen er ett av Alcoa-konsernets to aluminiumsverk i Norge.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Slottet uten ny informasjon om kongens helse

Kongehuset deler ingen ny informasjon om kong Haralds helsetilstand torsdag morgen. Dermed er det fortsatt uvisst hvor lenge kongen blir på sykehus i Malaysia.

– Vi viser til pressemeldingen vi gikk ut med i går ettermiddag, skriver Kongehusets presseavdeling i en epost til NTB onsdag morgen.

I meldingen gikk det fram at kong Harald blir på sykehuset i noen dager til, og at det ikke er tatt noen beslutning om hjemreise.

Kongens livlege er på plass på feriestedet Langkawi i Malaysia, der sykehuset ligger.

En rådgiver fra Den norske ambassaden i Kuala Lumpur har også reist dit.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Helikopterulykken: En kritisk skadd, en alvorlig skadd, tre lettere skadd, opplyser Haukeland

Haukeland universitetssjukehus har kommet med en oppdatering om status for de fem overlevende etter helikopterulykken vest for Sotra onsdag kveld.

Klokka 9.10 var en av de fem kritisk skadd, en alvorlig skadd, og tre lettere skadd, skriver Haukeland universitetssjukehus på X.

Det var seks personer i helikopteret, og alle ble hentet opp. Én av de seks ble bekreftet omkommet sent onsdag kveld.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Nordmenn handlet litt mindre i januar

Detaljhandelen i Norge hadde en viss nedgang i januar etter fjorårets julehandel. Nedgangen er større i år enn den var i fjor.

Omsetningsvolumet sank med marginale 0,1 prosent fra desember til januar, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Dagligvare trakk mest ned i januar, mens handelen med sportsutstyr bidro til å holde detaljhandelen oppe, sier førstekonsulent Edvard Garmannslund i SSB.

Fra januar 2023 til januar 2024 var det en nedgang på 1,2 prosent.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

En person død etter helikopterulykken – fem skadd

En person er omkommet etter helikopterulykken utenfor Sotra onsdag kveld. Fem er skadd, og årsaken til havariet er ikke kjent.

I alt var seks personer om bord i helikopteret som styrtet i sjøen. Alle ble hentet opp av vannet og brakt til Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Klokken halv ett natt til torsdag meldte politiet at en person er omkommet. En person er lettere skadd, og for de øvrige fire melder politiet at skadegraden er «varierende», uten å gå nærmere inn på dette.

Helikopteret tilhørte selskapet Bristow Norge og var på et treningsoppdrag for Equinor da ulykken skjedde. Det havarerte rundt seks kilometer vest for Algerøyna i Øygarden kommune.

– Dyp sorg

– Det er med dyp sorg at en person på oppdrag for oss er omkommet i denne tragiske hendelsen. Våre tanker går til de nærmeste pårørende, sier Equinors pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen til NTB.

Store ressurser ble satt i sving da Hovedredningssentralen (HRS) mottok nødmeldingen – både redningshelikoptre, redningsskøyte og også bistand fra Forsvaret. Bristow Norge har bekreftet at helikopteret var deres.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Politiet har ingen tydelige vitneforklaringer om hva som har skjedd, opplyser stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt opplyser til NRK.

Søker etter vrakrester

Ifølge HRS lå personene i vannet i rundt 50 minutter før de ble hentet opp, skriver Bergens Tidende.

Natt til torsdag melder politiet at de jobber med å søke etter vrakdeler. De har bedt Forsvaret om å bistå med dette. Statens havarikommisjon har begynt arbeidet med å finne årsaken til ulykken.

– Det vi kommer til å gjøre i morgen, er å lokalisere hovedvraket og deretter finne ut hvordan vi kan få hevet det, slik at vi kan få gjort nærmere undersøkelser, sa avdelingsleder Kåre Halvorsen i havarikommisjonen til TV 2 onsdag kveld.

Vil avhøre overlevende

Politiet håper å kunne avhøre overlevende i natt.

– Vi har gjort noen forsøk på avhør av de skadde og vil gjøre et nytt forsøk nå. Det er ikke sikkert vi lykkes med det, fordi det har vært en stor påkjenning for dem som var om bord, sier stabssjef Landro til NRK.

Politiet og Equinor har opprettet et pårørendesenter på Scandic Kokstad. De har også opprettet et nummer som pårørende bes om å ringe: 990 97 989.

Nødmeldingen som ble sendt ut, var et såkalt mayday relay, som er en nødmelding formidlet på vegne av andre.

Ifølge Bristow Norge var helikopteret var på søk- og redningstrening. Det var av typen Sikorsky S-92.

(NTB-Håkon Vatnar Olsen)

Åse Astri Bakka

Tatt i 115 km/t i 80-sone

Fem bilførere fikk forenklet forelegg da politiet onsdag kveld gjennomførte trafikkontroll på E39 ved avkjøringen til Tjomsland i Lyngdal.

- Høyeste fartsovertredelse var 115 km/t i 80-sone, opplyser operasjonsleder John Repstad i Agder-politiet via X klokka 00.21 natt til torsdag.

NTB-Reuters

Biden friskmeldt etter årlig legesjekk

USAs president Joe Biden sier han er like frisk som i fjor etter at han gjennomgikk sin årlige legesjekk på et militærsykehus i Maryland onsdag.

Etter sjekken i fjor ble den 81 år gamle presidenten erklært frisk og godt forberedt til tjeneste, og onsdag sa han at resultatet av årets sjekk ikke skiller seg fra fjorårets.

Legesjekken på sykehuset tok et par timer, og legen hans sier han er fornøyd med hvordan sjekken gikk. Det hvite hus sier de offentliggjør et skriftlig sammendrag av undersøkelsen senere onsdag.

Årets sjekk finner sted mens Biden forbereder seg på en hard valgkamp foran valget til høsten.

Begge årets kandidater, Biden og Donald Trump, anklager hverandre for å være mentalt svekket, og den tredje kandidaten Nikki Haley sier at begge er for gamle til å styre landet, og burde gjennomgå kognitive tester.

Biden liker å spille golf og sykle i fritiden, men han har snublet flere ganger både fysisk og i tale, noe som har skapt bekymring for hans evne til å oppfylle den krevende jobben med å være president og øverstkommanderende.

(©NTB)

NTB

Seks personer heist opp etter helikopterulykke i sjøen vest for Sotra

Seks personer er hentet opp av sjøen og fløyet til sykehus etter at et helikopter havarerte i sjøen vest for Sotra utenfor Bergen onsdag kveld. Tilstanden er ukjent for alle seks.

– Det var etter vår kunnskap seks personer i helikopteret, opplyser HRS Sør-Norge.

Alle seks er reddet opp av vannet og fraktet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Sykehuset opplyser at tilstanden til de seks er uavklart.

Hovedredningssentralen (HRS) opplyser til Bergens Tidende at personene lå i vannet i rundt 50 minutter før de ble hentet opp.

– Det er ikke gjort observasjoner av helikopteret i vannet, sier redningsleder Ståle Jamtli til avisen.

Politiet mottok klokken 20.11 melding om en formentlig helikopterstyrt i sjøen vest for Sotra, opplyste Vest politidistrikt i en pressemelding. Det var NRK som først omtalte saken ved 20.15-tiden.

Data hos overvåkingstjenesten FlightRadar viser et helikopter som flyr utenfor Bergen, og som cirka klokken 19.40 forsvinner fra tjenestens kart, skriver TV 2.

De skriver at dataene derfra viser at helikopterets høyde synker fra 1200 fot til 400 fot like før det forsvinner. HRS bekrefter at de fikk nødmelding klokken 19.41.

Ifølge TV 2 er Havarikommisjonen varslet om ulykken og har startet undersøkelser for å finne årsaken.

Selskapet Bristow Norge har bekreftet overfor Stavanger Aftenblad at det er snakk om et av deres helikoptre. Hovedredningssentralen opplyser til TV 2 at helikopteret var ute på en treningstur.

Nødmeldingen som ble sendt ut, var et såkalt mayday relay, som er en nødmelding formidlet på vegne av andre.

Store ressurser ble satt i sving i redningsaksjonen – både redningshelikoptre, redningsskøyte og også bistand fra Forsvaret. Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) opplyste til NTB at et kystvaktskip deltok i letingen.

I tillegg ble båter i området bedt om å se etter helikopteret, opplyser en tipser til NRK.

Ved 21.20-tiden opplyste Hovedredningssentralen Sør-Norge på X/Twitter at den sjette og siste som befant seg om bord i helikopteret, var hentet opp og fløyet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Haukeland universitetssjukehus satte gul beredskap som følge av utviklingen i saken. Beredskapsledelsen møttes onsdag kveld.

– Gul beredskap betyr at vi gjør oss klare til å ta imot eventuelle skadde. Jeg kan ikke si noe mer. Nå skal vi først få mer oversikt, sa kommunikasjonsdirektør Erik Vigander til NRK tidligere onsdag kveld.

Klokken 21.50 opplyste HRS at redningsaksjonen var ferdig.

– Vi retter en stor takk til alle som har bidratt i kveld, skriver de på X / Twitter.

(©NTB)

NTB

Politiet etterlyser bil etter voldshendelse i Arendal

Politiet etterlyser en grå bil i forbindelse med en alvorlig voldshendelse på Saltrød i Arendal tirsdag ettermiddag.

– Bilen kan være relevant i saken, og derfor ønsker vi også å komme i kontakt med eieren av kjøretøyet. Vedkommende kan sitte på opplysninger i saken, sier politiadvokat Geir Magne Søfteland i Agder politidistrikt.

Politiet fikk melding om voldshendelsen like før klokken 17 tirsdag. Da ble en person funnet skadd.

Søfteland ønsker ikke kommentere skadeomfanget på den skadde, men opplyser til NTB at vedkommende ble tatt hånd om.

Han opplyser at det trolig er én gjerningsmann, og at vedkommende er litt kjent for politiet fra tidligere. Offeret er ikke kjent for politiet tidligere.

– Det er en relasjon mellom de to, men vi ønsker ikke å kommentere denne noe nærmere nå, sier Søfteland.

Politiet har startet etterforskning, blant annet med krimteknikere. Ifølge politiadvokaten er det gjort beslag i saken, men Søfteland ønsker ikke å kommentere dette nærmere.

Politiet opplyser at dersom noen har observert den aktuelle bilen, ber de om at politiet kontaktes på 02800.

(©NTB)

Tom Arild Støle

Så mye dro denne fotoboksen inn fra fartssynderne i fjor

Fotoboksen i 70-sonen på E39 i Lenebakken i Lyngdal. Foto: Tom Arild Støle

Fotoboksen på E39 i Lenebakken i Lyngdal brakte inn totalt 138.450 kroner til statskassen fra bilister som kjørte for fort.

Fotoboksen som står plassert i 70-sonen på vei ned mot Lenefjorden var i drift totalt 3.334 timer i fjor, ifølge Fædrelandsvennen.

Avisen har laget en oversikt over hvor mye de ulike fotoboksene i landsdelen har dratt inn fra fartssyndere det siste året.

Fotoboksen i østgående felt i Baneheitunnelen var den mest innbringende, med 2,8 millioner kroner. Her fikk 699 bilister forenklede forelegg, 18 ble anmeldt og åtte fikk førerkortet beslaglagt som følge av fartsoverskridelse i 60-sonen.

Totalt ble det skrevet ut bøter for over åtte millioner kroner ved hjelp av de 19 fotoboksene som var i drift på sørlandsveiene i fjor.